TurkishEnglishFrenchGermanSpanish

Sosyal Sürdürülebilirlik

Modernteks Yönetimi olarak;

 • Firmanın hiçbir biriminde Türk İş Kanunu, ILO kuralları tarafından çocuk işçi olarak nitelenen 15 yaşından küçük bir kişinin hiçbir işte çalıştırılmayacağını, işe alım sürecinin hiçbir safhasında hiçbir adaya baskı, taciz, kötü muamele, dil, din, ırk, etnik köken vb. hiçbir konuda ayrımcılık yapmayacağını, baskı, taciz kötü muamele, küçük düşürücü vb davranışlarda bulunmayacağını,
 • Firma içerisinde mahkum işçi kullanma ya da hapishanelere iş verme, çalışanların şahsi evraklarını alıkoyma gibi hiçbir zorla çalıştırma örneğini uygulamayacağını ve hiçbir çalışanını hiçbir şekilde zorla çalıştırmayacağını,
 • Çalışanların birleşme ve örgütlenme özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm anayasal haklarına saygı duyacağını,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlı olarak sürdürebilir bir kalkınmaya destek olacağına,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlı olarak kendi ve paydaşlarında kadın istihdamını arttıracağına,
 • Çalışanları arasında din, dil, ırk, etnik köken vb konularda hiçbir ayrımcılık yapmayacağını,
 • Hiçbir çalışanına baskı, taciz, küçültücü cezalandırma ve/veya herhangi bir kötü muamelede bulunmayacağını,
 • Çalışanlarından gelen gerek bireysel, gerekse toplu tüm geri dönümleri (öneri, şikayet vs)  çalışan memnuniyetini sağlamak, geliştirmek adına değerlendirmeye alacağını, sonuçlarını çalışanlarla uygun şekilde paylaşacağını, dilek şikayet ya da önerilerinden dolayı kimseye baskı ya da kötü bir davranışta bulunmayacağını,
 • Çalışanların yasal hakları, uluslararası standartlar (BSCI, Sedex, HIGG vb) firma kuralları ve uygulamaları, ödeme sistemleri, firma politikaları ve prosedürleri gibi konularda bilinçlerinin arttırılması için gerekli eğitimleri düzenleyeceğini,
 • Çalışma saatlerini (hem normal hem de fazla mesai) yerel iş kanunları ve müşteri standartları çerçevesinde belirleyeceğini, normal çalışma saatleri haftalık 45 saat olarak uygulayacağını, tüm çalışanlara en az bir gün izin hafta tatili vereceğini, çalışma saatlerinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını,
 • Çalışanlarının ücret ödemelerini yerel kanunlarda belirtildiği gibi yapacağını, buna göre her çalışana maaş olarak en az yasal asgari ücret ödeyeceğini, fazla mesai ücretleri yasada gösterildiği şekilde hesaplayacağını, çalışanların maaşları üzerinden yasal olmayan herhangi bir kesinti yapılmayacağını, sigorta, asgari geçim indirimi, yıllık izin vb diğer hakları da yasalarda gösterildiği şekilde vereceğini,
 • Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanacağını, bunun için gerekli istihdamları sağlayıp tedbirleri alacağını, risk analizleri, gerekli iş güvenliği eğitimleri, acil durum tatbikatları, fiziksel şartların iyileştirilmesi vb tüm yasal iş güvenliği faaliyetlerini uygulayacağını,
 • Olası bir disiplinsizlik durumu (firma kurallarına, ülke kanunlarına uymama vb) olduğunda firma içinde gerekli mekanizmaları devreye sokarak, mevcut ülke kanunlarına uygun bir şekilde hareket edeceğini ve kanunsuz herhangi bir cezalandırma yapmayacağını,
 • Çevreye en az etkiyi yapacak üretim şekillerini seçmeye çalışacağını, çevreye olan olumsuz etkilerini belirleyerek azaltacağını, enerji, su ve doğal kaynak kullanımını en aza indireceğini,
 • Altüretici kullanılması durumunda altüreticilerin sosyal ve çevresel koşullarını gözlemleyerek bu üretim birimlerinin yazılı politikalarla uyumlu olması için çalışmalar yapacağını ve sadece müşteriler tarafından onaylanmış üretim birimi kullanacağını,
 • Çalışanlarının kişisel bilgilerini ve firma içerisindeki tüm bilgileri korumak için gerekli uygulamaları takip edeceğini,
 • Olası rüşvet, haksız kazanç vb durumları önleyebilmek için gerekli tedbirleri alacağını, bu konularla ilgili eğitimleri, bilgilendirmeleri hem kendi çalışanlarına hem alt üreticilerine vereceğini ve uygulamaların takibi için gerekli sistemleri oluşturacağını,
 • Temel insan haklarının bilincinde olan bir yönetim olarak başta çalışanlarımız olmak üzere iş ilişkimiz olan tüm insanların temel insan haklarına saygı duyacağımızı, firmamızdaki insan hakları ihlalleri olmaması için gerekli önlemleri alacağımızı

Yukarıda anlatılan konuların sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli yönetim sistemleri mekanizmalarını kuracağını, organizasyonlarını yapacağını, bunları uygulayacağını ve sürekli geliştireceğini taahhüt ederiz.

  Modernteks Hazır Giyim İmalat ve Sanayi A.Ş. 1978 yılında İhsan Zahit Birol tarafından kurulmuştur.

  Adres

  Yenibosna merkez mah. Kavak sok. No:25-27 Bahçelievler İstanbul

  Telefon

  +90 212 653 74 11

  E-Posta

  info@modernteks.com