TurkishEnglishFrenchGermanSpanish

Çevresel Sürdürülebilirlik

agas

MODERNTEKS A.Ş. ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Şirketimiz Hazır Giyim ve Aksesuar üretiminde Türkiye’nin öncü ve köklü bir kuruluşudur. Çevre politikamız tasarım ve üretim prosesini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Temel ilkelerimiz:

 • Çevreyi korumayı ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymayı,
 • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamayı ve hatta aşmayı,
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemeyi,
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı,
 • Çalışanlara ve alt üreticilere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmeyi,
 • Yasalara ve müşterilere karşı şeffaf olmayı,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemeyi ve bunları azaltmayı,
 • Alt üreticilerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmayı,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmayı ve etkilerini minimuma indirmeyi,
 • Hava kirliliğini, su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmayı ve önlemeyi,
 • Atık yönetim sistemi kurarak şirketimizden kaynaklanan çevresel etkilerle çevrenin kirletilmesinin engellenmesini,
 • Atık oluşumunu minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı,
 • Tekrar kullanılabilen atıkların tekrar kullanılmasını sağlamayı,
 • Tehlikeli olmayan atıkları ve tehlikeli atıkları ayrı toplamak ile kaynağında ayrıştırmayı,
 • Kaynağında ayrı toplanan tehlikesiz atıklar ve tehlikeli atıkların ayrı depolanmasını sağlamayı,
 • Geri dönüştürülebilecek olan atıkları izinli ve lisanslı bir atık bertaraf şirketiyle anlaşarak teslim etmeyi,
 • Tehlikeli atıkları da tehlikeli atık alan izinli ve lisanslı firma ile anlaşarak teslim etmeyi,
 • Teslim edilen atıkların ilgili mevzuatlara uygun geri dönüşümünden ve bertarafından emin olmayı,
 • Şirketimizden kaynaklanan endüstriyel atıksu olmadığı, sadece evsel atıksu olması dolayısıyla gerekli deşarj izinleriyle nihai olarak arıtma tesisine verilmesini,
 • Gerekli emisyon ölçüm raporları, çevre izinleri ve ÇED raporları alınmasını,
 • Enerji kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmayı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmeyi,
 • Enerji ve hammaddenin verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanlara ve alt üreticilere enerjiyle ve enerji kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmeyi,
 • Çevre ile ilgili yasal yükümlülüklere ve müşteri beklentilerine uymayı,
 • Enerji ve su tüketiminde 5 yıl içerisinde %5 tasarruf sağlamayı,
 • Bu politikanın 3 yıl boyunca geçerliliğini,

Taahhüt ederiz.

  Modernteks Hazır Giyim İmalat ve Sanayi A.Ş. 1978 yılında İhsan Zahit Birol tarafından kurulmuştur.

  Adres

  Yenibosna merkez mah. Kavak sok. No:25-27 Bahçelievler İstanbul

  Telefon

  +90 212 653 74 11

  E-Posta

  info@modernteks.com